De natuurlijke kabeljauwbestanden in de Atlantische Oceaan bevinden zich sinds de jaren negentig in een zeer kritieke toestand. Tientallen jaren van overbevissing hebben geleid tot een enorme uitputting van de bestanden, die zelfs in sommige grote visgronden, bijvoorbeeld bij Newfoundland, zijn ingestort.

Na een gezamenlijke intentieverklaring van het WWF en Unilever heeft deze gebeurtenis uiteindelijk geleid tot de oprichting van de MSC, die zich sindsdien bezighoudt met duurzaamheid in visserijen en deze transparant maakt voor de consument met het keurmerk.


Hoewel de kabeljauwbestanden voor de kust van Newfoundland licht zijn hersteld dankzij een strikt visserijbeheer, is er nog steeds een moratorium, een tijdelijke stopzetting, op de vangsten, aangezien de vereiste minimumlimieten voor een gezond visbestand voor kabeljauw nog lang niet zijn bereikt.